Ecològicamment

MARC MARTÍ Compromís amb el medi ambient a la producció gràfica. Realitzem una gestió ambiental acurada, complint la legislació i la normativa vigents, aplicant així les bones pràctiques i sempre amb l’objectiu de millora continuada.

Compromís Mediambiental

Amb el ferm compromís de poder contribuir a la preservació del medi ambient, Marc Martí presenta una línia de productes ecològics, impresos amb tintes làtex i materials reciclables. Una manera de poder crear una publicitat més ecològica i d’acord amb el medi ambient.

Reciclem!

El procés comença amb la trituració del material en molt petites porcions. Aquest material passa un primer garbell mitjançant aire a pressió, amb la intenció de separar impureses i el fil utilitzat per cosir-les. Més tard, aplicant-hi més aire, moviment i temperatura, s’aconsegueix la separació dels diferents materials. El producte final se subministra com a matèria primera o matèria base per a la creació de PVC per a diferents productes (aïllant, canonades, cobriments per a sostres en túnels o construcció civil, i d’altres).

Tot el paper i cartó que fem servir, té el Certificat FSC® (Forest Stewardship Council, en anglès, o Consell d’Administració Forestal, en espanyol) un sistema de certificació que, mitjançant el seu compliment, garanteix que els materials i productes fets servir en la producció dels productes procedeixen de boscos gestionats de manera responsable. Gràcies a això i, en acabar-ne l’ús, podem reciclar el 100% del material.

Reutilitzem!

Marc Martí ha creat una línia de productes pensant en el medi ambient. A partir de la transformació de les banderoles publicitàries en bosses, carpetes, davantals, estoigs, carros de la compra… A més, guardem tots els elements publicitaris de més d’un ús als nostres magatzems, permetent tornar-los a utilitzar en campanyes o esdeveniments futurs. Catàleg de Bosses Marc-Martí

També donem una segona vida als materials, cedint-los a empreses de construcció, centres de formació i de diferents sectors que han contactat amb nosaltres.

Reduïm!

Gràcies al nostre parc industrial i al nostre departament d’R+D, aconseguim minimitzar la quantitat d’impressions i material emprat, optimitzant al màxim els recursos per no haver de generar material de rebuig. Assegurem l’ús de la quantitat més petita de matèria primera, gràcies a l’optimització de tots els nostres recursos, en un esforç conjunt amb cadascun dels nostres departaments.

Elements estructurals PLV, Stands, Mobiliari Efímer i Aparadorisme

CERTIFICAT DE BONES PRÀCTIQUES AMBIENTALS

MARC MARTÍ – SISTEMA DE CONTROL I GESTIÓ

Política de qualitat, medi ambient i energètica:

El grup d’empreses que representa Marc Martí, té un clar posicionament a favor de les bones pràctiques en el seguiment i gestió de les polítiques de qualitat, control de residus, gestió integral de reciclatge, i sistemes de producció d’acord amb el medi ambient i la sostenibilitat energètica.

Dur a terme aquests estàndards de qualitat, són punts essencials en el desenvolupament de la nostra activitat industrial i empresarial, motiu pel qual complim amb tots els requisits que el nostre sector estipula. Un grup de treball format i qualificat, realitza seguiments regulars, per tal d’assegurar el correcte funcionament i desenvolupament, en totes les nostres àrees, departaments, processos i seccions pertinents.

Així mateix, treballem activament en la millora de tot el sector, participant en conferències, taules de debat i ponències, al voltant de l’ecologia, el reciclatge, i les noves línies de productes concordes amb el medi ambient, que tenim disponibles per a tots els nostres clients.

L’eficiència energètica, també representa un punt principal en els nostres centres de producció, i és per això que fem servir la tecnologia més avançada per assegurar-nos d’aquest punt. Formem part del grup de treball de sostenibilitat de FESPA Espanya (Associació Espanyola d’Empreses d’Impressió de la Comunicació Visual).

De la mà dels nostres proveïdors, busquem tots els equivalents existents pel que fa a materials i productes, per poder oferir alternatives verdes i ecològiques, i també el compromís dels fabricants de les nostres maquinàries, que any rere any milloren els seus sistemes, perquè siguin més nets i no nocius, tant per al medi ambient com per als treballadors.

Marc Martí implementa els seus sistemes integrals de gestió, basats en les exigents normes ISO 14001:2015, ISO 9001:2015, i també ISO 50001, que s’accionen en tots els apartats i àrees de la nostra empresa, i que repercuteixen directament en la cura de l’entorn, l’eficiència energètica i el control de qualitat. Realitzem la gestió de residus des d’origen, per després completar-lo amb l’aprofitament final dels materials per part de les empreses de reciclatge reglamentàries. També fomentem el reciclatge directe, i la reutilització, salvaguardant productes i treballs en els nostres magatzems.

Marc Martí té el compromís ferm, de mantenir els seus sistemes de prevenció de la contaminació ambiental i de la reducció de residus al màxim, sempre amb una gestió d’ells exemplar i d’acord amb les normatives vigents.

El nostre sistema de control, és revisat de formar usual per la direcció i els especialistes de l’empresa, per així poder avaluar, calibrar i determinar, els possibles canvis necessaris i pertinents en cada situació i cas.

Amb la finalitat d’assegurar una informació i comunicació oberta, la direcció fa pública la seva política de qualitat, medi ambient i energia, i cita a contactar amb la mateixa a qualsevol organització o empresa interessada a ampliar-la.

Pots fer la teva consulta o demanar mostres

    Accepto que es tractin les meves dades per gestionar la consulta corresponent conforme a la polítiques de privadesa que he llegit i accepto.